Podatność CVE-2017-3933


Publikacja: 2017-10-31

Opis:
Embedding Script (XSS) in HTTP Headers vulnerability in McAfee Network Data Loss Prevention (NDLP) 9.3.x allows remote authenticated users to view confidential information via a cross site request forgery attack.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Network data loss prevention 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101628
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10198

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top