Podatność CVE-2017-3934


Publikacja: 2017-10-31

Opis:
Missing HTTP Strict Transport Security state information vulnerability in the server in McAfee Network Data Loss Prevention (NDLP) 9.3.x allows man-in-the-middle attackers to expose confidential data via read files on the webserver.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mcafee -> Network data loss prevention 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101695
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10198

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top