Podatność CVE-2017-3968


Publikacja: 2018-06-13   Modyfikacja: 2018-06-14

Opis:
Session fixation vulnerability in the web interface in McAfee Network Security Manager (NSM) before 8.2.7.42.2 and McAfee Network Data Loss Prevention (NDLP) before 9.3.4.1.5 allows remote attackers to disclose sensitive information or manipulate the database via a crafted authentication cookie.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Network security manager 
Mcafee -> Network data loss prevention 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10192
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10198

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top