Podatność CVE-2017-4014


Publikacja: 2017-05-17   Modyfikacja: 2017-05-18

Opis:
Session Side jacking vulnerability in the server in McAfee Network Data Loss Prevention (NDLP) 9.3.x allows remote authenticated users to view, add, and remove users via modification of the HTTP request.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Network data loss prevention 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1038523
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10198

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top