Podatność CVE-2017-5186


Publikacja: 2017-04-27   Modyfikacja: 2017-04-28

Opis:
Novell iManager 2.7 before SP7 Patch 9, NetIQ iManager 3.x before 3.0.2.1, Novell eDirectory 8.8.x before 8.8 SP8 Patch 9 Hotfix 2, and NetIQ eDirectory 9.x before 9.0.2 Hotfix 2 (9.0.2.2) use the deprecated MD5 hashing algorithm in a communications certificate.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Novell -> Imanager 
Novell -> Edirectory 
Netiq -> Edirectory 
Netiq -> Imanager 

 Referencje:
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=3426981
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7010166
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7016794
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7016795

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top