Podatność CVE-2017-5700


Publikacja: 2017-10-10   Modyfikacja: 2017-10-11

Opis:
Insufficient protection of password storage in system firmware for Intel NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i7BNH versions BN0049 and below allows local attackers to bypass Administrator and User passwords via access to password storage.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intel -> Nuc7i3bnh firmware 
Intel -> Nuc7i3bnk firmware 
Intel -> Nuc7i5bnh firmware 
Intel -> Nuc7i5bnk firmware 
Intel -> Nuc7i7bnh firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101241
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00084&languageid=en-fr

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top