Podatność CVE-2017-5701


Publikacja: 2017-10-10   Modyfikacja: 2017-10-11

Opis:
Insecure platform configuration in system firmware for Intel NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i7BNH versions BN0049 and below allows an attacker with physical presence to run arbitrary code via unauthorized firmware modification during BIOS Recovery.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> Nuc7i3bnh firmware 
Intel -> Nuc7i3bnk firmware 
Intel -> Nuc7i5bnh firmware 
Intel -> Nuc7i5bnk firmware 
Intel -> Nuc7i7bnh firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101257
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00084&languageid=en-fr

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top