Podatność CVE-2017-5891


Publikacja: 2017-05-10

Opis:
ASUS RT-AC* and RT-N* devices with firmware before 3.0.0.4.380.7378 have Login Page CSRF and Save Settings CSRF.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ASUS -> Rt-ac1750 firmware 

 Referencje:
https://www.asus.com/support/Download/11/2/0/161/45/
https://wwws.nightwatchcybersecurity.com/2017/05/09/multiple-vulnerabilities-in-asus-routers/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top