Podatność CVE-2017-5892


Publikacja: 2017-05-10

Opis:
ASUS RT-AC* and RT-N* devices with firmware before 3.0.0.4.380.7378 allow JSONP Information Disclosure such as a network map.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ASUS Routers CSRF / Information Disclosure
Yakov Shafranovi...
11.05.2017

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ASUS -> Rt-ac1750 firmware 

 Referencje:
https://www.asus.com/support/Download/11/2/0/161/45/
https://wwws.nightwatchcybersecurity.com/2017/05/09/multiple-vulnerabilities-in-asus-routers/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top