Podatność CVE-2017-5932


Publikacja: 2017-03-27

Opis:
The path autocompletion feature in Bash 4.4 allows local users to gain privileges via a crafted filename starting with a " (double quote) character and a command substitution metacharacter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
GNU/bash v4.4 autocompletion Code execution vulnerability
Jens Heyens, Ben...
08.02.2017

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> BASH 

 Referencje:
http://git.savannah.gnu.org/cgit/bash.git/commit/?id=4f747edc625815f449048579f6e65869914dd715
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/08/3
http://www.securityfocus.com/bid/96136
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-bash/2017-01/msg00034.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top