Podatność CVE-2017-5936


Publikacja: 2017-04-12   Modyfikacja: 2017-04-13

Opis:
OpenStack Nova-LXD before 13.1.1 uses the wrong name for the veth pairs when applying Neutron security group rules for instances, which allows remote attackers to bypass intended security restrictions.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Openstack -> Nova-lxd 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/09/3
http://www.securityfocus.com/bid/96182
http://www.ubuntu.com/usn/USN-3195-1
https://bugs.launchpad.net/nova-lxd/+bug/1656847
https://github.com/openstack/nova-lxd/commit/1b76cefb92081efa1e88cd8f330253f857028bd2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top