Podatność CVE-2017-5942


Publikacja: 2017-02-10

Opis:
An issue was discovered in the WP Mail plugin before 1.2 for WordPress. The replyto parameter when composing a mail allows for a reflected XSS. This would allow you to execute JavaScript in the context of the user receiving the mail.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Wp mail project -> Wp mail 
Wordpress -> Mail plugin 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96211
https://cjc.im/advisories/0006/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top