Podatność CVE-2017-6035


Publikacja: 2017-04-26   Modyfikacja: 2017-04-27

Opis:
A Stack-Based Buffer Overflow issue was discovered in Wecon Technologies LEVI Studio HMI Editor before 1.8.1. This vulnerability causes a buffer overflow, which could result in denial of service when a malicious project file is run on the system.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
We-con -> Levi studio hmi editor 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/97639
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-103-01

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top