Podatność CVE-2017-6128


Publikacja: 2017-05-01

Opis:
An attacker may be able to cause a denial-of-service (DoS) attack against the sshd component in F5 BIG-IP, Enterprise Manager, BIG-IQ, and iWorkflow.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
F5 -> Big-iq application delivery controller 
F5 -> Big-ip analytics 
F5 -> Big-iq security 
F5 -> Big-ip application acceleration manager 
F5 -> Big-iq device 
F5 -> Big-ip link controller 
F5 -> Big-iq cloud 
F5 -> Big-ip access policy manager 
F5 -> Big-ip edge gateway 
F5 -> Big-ip local traffic manager 
F5 -> Big-ip protocol security manager 
F5 -> Big-ip advanced firewall manager 
F5 -> Big-ip protocol security module 
F5 -> Big-ip global traffic manager 
F5 -> Big-ip policy enforcement manager 
F5 -> Big-ip application security manager 
F5 -> F5 iworkflow 
F5 -> Enterprise manager 
F5 -> Big-iq centralized management 
F5 -> Big-ip websafe 
F5 -> Big-iq cloud and orchestration 
F5 -> Big-ip webaccelerator 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1038362
http://www.securitytracker.com/id/1038363
https://support.f5.com/csp/article/K92140924

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top