Podatność CVE-2017-6296


Publikacja: 2018-03-06

Opis:
NVIDIA TrustZone Software contains a TOCTOU issue in the DRM application which may lead to the denial of service or possible escalation of privileges. This issue is rated as moderate.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nvidia -> Shield tv firmware 
Google -> Android 

 Referencje:
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4631

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top