Podatność CVE-2017-6313


Publikacja: 2017-03-09   Modyfikacja: 2017-03-10

Opis:
Integer underflow in the load_resources function in io-icns.c in gdk-pixbuf allows context-dependent attackers to cause a denial of service (out-of-bounds read and program crash) via a crafted image entry size in an ICO file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Gnome -> Gdk-pixbuf 

 Referencje:
http://mov.sx/2017/02/21/bug-hunting-gdk-pixbuf.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/21/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/26/1
http://www.securityfocus.com/bid/96779
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=779016

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top