Podatność CVE-2017-6314


Publikacja: 2017-03-09   Modyfikacja: 2017-03-10

Opis:
The make_available_at_least function in io-tiff.c in gdk-pixbuf allows context-dependent attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a large TIFF file.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Gnome -> Gdk-pixbuf 

 Referencje:
http://mov.sx/2017/02/21/bug-hunting-gdk-pixbuf.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/21/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/26/1
http://www.securityfocus.com/bid/96779
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=779020
https://security.gentoo.org/glsa/201709-08

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top