Podatność CVE-2017-6343


Publikacja: 2017-02-27

Opis:
The web interface on Dahua DHI-HCVR7216A-S3 devices with NVR Firmware 3.210.0001.10 2016-06-06, Camera Firmware 2.400.0000.28.R 2016-03-29, and SmartPSS Software 1.16.1 2017-01-19 allows remote attackers to obtain login access by leveraging knowledge of the MD5 Admin Hash without knowledge of the corresponding password, a different vulnerability than CVE-2013-6117.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Dahuasecurity -> Smartpss firmware 
Dahuasecurity -> Nvr firmware 
Dahuasecurity -> Camera firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96449
https://nullku7.github.io/stuff/exposure/dahua/2017/02/24/dahua-nvr.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top