Podatność CVE-2017-6405


Publikacja: 2017-03-02

Opis:
An issue was discovered in Veritas NetBackup 8.0 and earlier and NetBackup Appliance 3.0 and earlier. Hostname-based security is open to DNS spoofing.

Typ:

CWE-290

(Authentication Bypass by Spoofing)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Veritas -> Netbackup 
Veritas -> Netbackup appliance 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96488
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS17-003.html#Issue7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top