Podatność CVE-2017-6406


Publikacja: 2017-03-02

Opis:
An issue was discovered in Veritas NetBackup Before 7.7.2 and NetBackup Appliance Before 2.7.2. Arbitrary privileged command execution, using whitelist directory escape with "../" substrings, can occur.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Veritas -> Access 
Veritas -> Netbackup appliance 
Veritas -> Netbackup 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96486
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS17-003.html#Issue5

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top