Podatność CVE-2017-6409


Publikacja: 2017-03-02

Opis:
An issue was discovered in Veritas NetBackup 8.0 and earlier and NetBackup Appliance 3.0 and earlier. Unauthenticated CORBA interfaces permit inappropriate access.

Typ:

CWE-306

(Missing Authentication for Critical Function)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Veritas -> Netbackup 
Veritas -> Netbackup appliance 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96504
http://www.securitytracker.com/id/1037950
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS17-003.html#Issue11

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top