Podatność CVE-2017-6895


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
USB Pratirodh allows remote attackers to conduct XML External Entity (XXE) attacks via XML data in usb.xml.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
USB Pratirodh XXE Injection
Sachin Wagh
17.03.2017

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Usb pratirodh project -> Usb pratirodh 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/141652/USB-Pratirodh-XXE-Injection.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Mar/42
http://www.securityfocus.com/bid/96936
https://secur1tyadvisory.wordpress.com/2017/03/15/usb-pratirodh-xml-external-entity-injection-vulnerability/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top