Podatność CVE-2017-7461


Publikacja: 2017-04-11

Opis:
Directory traversal vulnerability in the web-based management site on the Intellinet NFC-30ir IP Camera with firmware LM.1.6.16.05 allows remote attackers to read arbitrary files via a request to a vendor-supplied CGI script that is used to read HTML text file, but that does not do any URI/path sanitization.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Intellinet NFC-30IR Camera - Multiple Vulnerabilities
RuraPenthe
08.04.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Intellinet-network -> Nfc-30ir firmware 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/41829/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top