Podatność CVE-2017-7509


Publikacja: 2018-07-26

Opis:
An input validation error was found in Red Hat Certificate System's handling of client provided certificates before 8.1.20-1. If the certreq field is not present in a certificate an assertion error is triggered causing a denial of service.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Certificate system 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1039248
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2560
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2017-7509

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top