Podatność CVE-2017-7646


Publikacja: 2017-04-10

Opis:
SolarWinds Log & Event Manager (LEM) before 6.3.1 Hotfix 4 allows an authenticated user to browse the server's filesystem and read the contents of arbitrary files contained within.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Solarwinds -> Log & event manager 

 Referencje:
https://thwack.solarwinds.com/thread/111223

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top