Podatność CVE-2017-7647


Publikacja: 2017-04-10

Opis:
SolarWinds Log & Event Manager (LEM) before 6.3.1 Hotfix 4 allows an authenticated user to execute arbitrary commands.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Solarwinds -> Log & event manager 

 Referencje:
https://thwack.solarwinds.com/thread/111223

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top