Podatność CVE-2017-7913


Publikacja: 2017-05-29

Opis:
A Plaintext Storage of a Password issue was discovered in Moxa OnCell G3110-HSPA Version 1.3 build 15082117 and previous versions, OnCell G3110-HSDPA Version 1.2 Build 09123015 and previous versions, OnCell G3150-HSDPA Version 1.4 Build 11051315 and previous versions, OnCell 5104-HSDPA, OnCell 5104-HSPA, and OnCell 5004-HSPA. The application's configuration file contains parameters that represent passwords in plaintext.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Oncell 5104-hsdpa firmware 
MOXA -> Oncell 5004-hspa firmware 
MOXA -> Oncell g3110-hspa firmware 
MOXA -> Oncell g3110-hsdpa firmware 
MOXA -> Oncell g3150-hsdpa firmware 
MOXA -> Oncell 5104-hspa firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-143-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top