Podatność CVE-2017-7915


Publikacja: 2017-05-29

Opis:
An Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts issue was discovered in Moxa OnCell G3110-HSPA Version 1.3 build 15082117 and previous versions, OnCell G3110-HSDPA Version 1.2 Build 09123015 and previous versions, OnCell G3150-HSDPA Version 1.4 Build 11051315 and previous versions, OnCell 5104-HSDPA, OnCell 5104-HSPA, and OnCell 5004-HSPA. An attacker can freely use brute force to determine parameters needed to bypass authentication.

Typ:

CWE-307

(Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Oncell 5104-hsdpa firmware 
MOXA -> Oncell 5004-hspa firmware 
MOXA -> Oncell g3110-hspa firmware 
MOXA -> Oncell g3110-hsdpa firmware 
MOXA -> Oncell g3150-hsdpa firmware 
MOXA -> Oncell 5104-hspa firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-143-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top