Podatność CVE-2017-8015


Publikacja: 2017-09-12   Modyfikacja: 2017-09-13

Opis:
EMC AppSync (all versions prior to 3.5) contains a SQL injection vulnerability that could potentially be exploited by malicious users to compromise the affected system.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
EMC -> Appsync 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Sep/14
http://www.securityfocus.com/bid/100683

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top