Podatność CVE-2017-8058


Publikacja: 2017-05-05

Opis:
Acceptance of invalid/self-signed TLS certificates in Atlassian HipChat before 3.16.2 for iOS allows a man-in-the-middle and/or physically proximate attacker to silently intercept information sent during the login API call.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Hipchat 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98318
https://medium.com/@chronic_9612/follow-up-76-popular-apps-confirmed-vulnerable-to-silent-interception-of-tls-protected-data-64185035029f

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top