Podatność CVE-2017-8125


Publikacja: 2017-11-22

Opis:
The UMA product with software V200R001 and V300R001 has a cross-site scripting (XSS) vulnerability due to insufficient input validation. An attacker could craft malicious links or scripts to launch XSS attacks.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Huawei -> UMA 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20170612-01-uma-en

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top