Podatność CVE-2017-8487


Publikacja: 2017-06-15   Modyfikacja: 2017-06-16

Opis:
Windows OLE in Windows XP and Windows Server 2003 allows an attacker to execute code when a victim opens a specially crafted file or program aka "Windows olecnv32.dll Remote Code Execution Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Microsoft Windows 'IOCTL 0x390400, operation code 0x00020000' Kernel KsecDD Pool Memory Disclosure
Google Security ...
22.06.2017

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows xp 
Microsoft -> Windows server 2003 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99013
http://www.securitytracker.com/id/1038702
https://support.microsoft.com/en-us/help/4025218/security-update-for-windows-xp-and-windows-server-2003
https://www.exploit-db.com/exploits/42211/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top