Podatność CVE-2017-8535


Publikacja: 2017-05-26   Modyfikacja: 2017-05-27

Opis:
The Microsoft Malware Protection Engine running on Microsoft Forefront and Microsoft Defender on Microsoft Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT 8.1, Windows 10 Gold, 1511, 1607, and 1703, and Windows Server 2016, Microsoft Exchange Server 2013 and 2016, does not properly scan a specially crafted file leading to denial of service. aka "Microsoft Malware Protection Engine Denial of Service Vulnerability", a different vulnerability than CVE-2017-8536, CVE-2017-8537, CVE-2017-8539, and CVE-2017-8542.

Typ:

CWE-674

(Uncontrolled Recursion)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows defender 
Microsoft -> Forefront security 
Microsoft -> Malware protection engine 
Microsoft -> Endpoint protection 
Microsoft -> Exchange server 
Microsoft -> Forefront endpoint protection 
Microsoft -> Security essentials 
Microsoft -> System center endpoint protection 
Microsoft -> Windows intune endpoint protection 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98702
http://www.securitytracker.com/id/1038571
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-8535
https://www.exploit-db.com/exploits/42081/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top