Podatność CVE-2017-8743


Publikacja: 2017-09-12   Modyfikacja: 2017-09-13

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016, and Office Online Server when they fail to properly handle objects in memory, aka "PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability". This CVE ID is unique from CVE-2017-8742.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office online server 
Microsoft -> Powerpoint 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100746
http://www.securitytracker.com/id/1039323
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-8743

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top