Podatność CVE-2017-8829


Publikacja: 2017-05-08

Opis:
Deserialization vulnerability in lintian through 2.5.50.3 allows attackers to trigger code execution by requesting a review of a source package with a crafted YAML file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Lintian 

 Referencje:
https://bugs.debian.org/861958

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top