Podatność CVE-2017-8832


Publikacja: 2017-05-08

Opis:
Allen Disk 1.6 has XSS in the id parameter to downfile.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Allendisk project -> Allendisk 

 Referencje:
https://github.com/s3131212/allendisk/commit/37b6a63b85d5ab3ed81141cadc47489d7571664b

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top