Podatność CVE-2017-8858


Publikacja: 2017-05-09   Modyfikacja: 2017-05-10

Opis:
In Veritas NetBackup 8.0 and earlier and NetBackup Appliance 3.0 and earlier, there is unauthenticated privileged remote file write using the 'bprd' process.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Veritas -> Netbackup 
Veritas -> Netbackup appliance 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98381
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS17-004.html#Issue3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top