Podatność CVE-2017-8866


Publikacja: 2017-12-11   Modyfikacja: 2017-12-12

Opis:
Elemental Path's CogniToys Dino smart toys through firmware version 0.0.794 share a fixed small pool of hardcoded keys, allowing a remote attacker to use a different Dino device to decrypt VoIP traffic between a child's Dino and remote server.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cognitoys -> Stemosaur firmware 

 Referencje:
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3139947

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top