Podatność CVE-2017-8867


Publikacja: 2017-12-11   Modyfikacja: 2017-12-12

Opis:
Elemental Path's CogniToys Dino smart toys through firmware version 0.0.794 use AES-128 with ECB mode to encrypt voice traffic between the device and remote server, allowing a malicious user to map encrypted traffic to a particular AES key index and gaining further access to eavesdrop on privacy-sensitive voice communication of a child and their Dino device.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cognitoys -> Stemosaur firmware 

 Referencje:
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3139947

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top