Podatność CVE-2017-8870


Publikacja: 2017-07-27   Modyfikacja: 2017-07-28

Opis:
Buffer overflow in AudioCoder 0.8.46 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted .m3u file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
AudioCoder 0.8.46 Local Buffer Overflow
Muhann4d
28.07.2017

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mediacoderhq -> Audiocoder 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/42385/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top