Podatność CVE-2017-8877


Publikacja: 2017-05-10

Opis:
ASUS RT-AC* and RT-N* devices with firmware through 3.0.0.4.380.7378 allow JSONP Information Disclosure such as the SSID.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ASUS -> Rt-ac1750 firmware 

 Referencje:
https://wwws.nightwatchcybersecurity.com/2017/05/09/multiple-vulnerabilities-in-asus-routers/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top