Podatność CVE-2017-8892


Publikacja: 2017-05-10

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in OpenText Tempo Box 10.0.3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML persistently via the name of an uploaded image.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Tempo box 

 Referencje:
https://www.tarlogic.com/blog/vulnerabilidades-en-tempobox/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top