Podatność CVE-2017-8933


Publikacja: 2017-05-15

Opis:
Libmenu-cache 1.0.2 insecurely uses /tmp for a socket file, allowing a local user to cause a denial of service (menu unavailability).

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libmenu-cache project -> Libmenu-cache 

 Referencje:
https://bugs.debian.org/862570
https://git.lxde.org/gitweb/?p=lxde/menu-cache.git;a=commit;h=56f66684592abf257c4004e6e1fff041c64a12ce

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top