Podatność CVE-2017-8948


Publikacja: 2018-02-15   Modyfikacja: 2018-02-16

Opis:
A Remote Bypass Security Restriction vulnerability in HPE Network Node Manager i (NNMi) Software versions v10.0x, v10.1x, v10.2x was found.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99342
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbgn03762en_us

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top