Podatność CVE-2017-9073


Publikacja: 2017-05-18   Modyfikacja: 2017-05-19

Opis:
A buffer overflow in Smart Card authentication code in gpkcsp.dll in Microsoft Windows XP through SP3 and Server 2003 through SP2 allows a remote attacker to execute arbitrary code on the target computer, provided that the computer is joined in a Windows domain and has Remote Desktop Protocol connectivity (or Terminal Services) enabled.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows xp 
Microsoft -> Windows server 2003 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98550
https://blog.fortinet.com/2017/05/11/deep-analysis-of-esteemaudit
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/04/14/protecting-customers-and-evaluating-risk/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top