Podatność CVE-2017-9196


Publikacja: 2017-05-23

Opis:
libautotrace.a in AutoTrace 0.31.1 has a "negative-size-param" issue in the ReadImage function in input-tga.c:528:7.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autotrace project -> Autotrace 

 Referencje:
https://blogs.gentoo.org/ago/2017/05/20/autotrace-multiple-vulnerabilities-the-autotrace-nightmare/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top