Podatność CVE-2017-9277


Publikacja: 2018-03-02   Modyfikacja: 2018-03-03

Opis:
The LDAP backend in Novell eDirectory before 9.0 SP4 when switched to EBA (Enhanced Background Authentication) kept open connections without EBA.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Novell -> Edirectory 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1005473
https://www.netiq.com/documentation/edirectory-9/edirectory904_releasenotes/data/edirectory904_releasenotes.html
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7016794

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top