Podatność CVE-2017-9282


Publikacja: 2017-09-21   Modyfikacja: 2017-09-22

Opis:
An integer overflow (CWE-190) led to an out-of-bounds write (CWE-787) on a heap-allocated area, leading to heap corruption in Micro Focus VisiBroker 8.5. The feasibility of leveraging this vulnerability for further attacks was not assessed.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Micro Focus VisiBroker C++ 8.5 SP2 Memory Corruption
W. Ettlinger
17.10.2017

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Visibroker 

 Referencje:
https://community.microfocus.com/microfocus/corba/visibroker_-_world_class_middleware/w/knowledge_base/29171/visibroker-8-5-service-pack-4-hotfix-3-security-fixes

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top