Podatność CVE-2017-9537


Publikacja: 2017-10-02   Modyfikacja: 2017-10-03

Opis:
Persistent cross-site scripting (XSS) in the Add Node function of SolarWinds Network Performance Monitor version 12.0.15300.90 allows remote attackers to introduce arbitrary JavaScript into various vulnerable parameters.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Solarwinds -> Network performance monitor 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/541262/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/101071

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top