Podatność CVE-2017-9556


Publikacja: 2017-08-11   Modyfikacja: 2017-08-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Video Metadata Editor in Synology Video Station before 2.3.0-1435 allows remote authenticated attackers to inject arbitrary web script or HTML via the title parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Video station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_39_Video_Station

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top